Jogurt

2024-03-05T12:19:24+00:00

Jogurt

Dugogodišnja tradicija i provereni kvalitet Dukat jogurta potrošači svakodnevno prepoznaju i odobravaju.

2024-03-05T12:13:53+00:00

SenSia

Dukat SenSia je funkcionalni fermentisani mlečni napitak namenjen prirodnom regulisanju probave.

2024-03-05T12:18:06+00:00

Dukatos

Grčka, poznata kao zemlja uživanja i dobre hrane, domovina je i izvornog grčkog jogurta. Somboled, od sada, ljubiteljima mlečnih proizvoda omogućava uživanje u Dukatosu, jedinstvenom grčkom tipu jogurta.